Banc de semen

Què és el banc de semen?

El banc de semen permet preservar en fred (criopreservar) espermatozoides amb finalitats reproductives per a la seva utilització posterior en tècniques de reproducció assistida.

Banc de pacients

Els espermatozoides són de pacients amb desig gestacional per a realitzar tècniques de reproducció assistida amb la seva parella femenina. La criopreservació seminal està indicada si existeix una baixa qualitat espermàtica, abans de realitzar tractaments que poden comprometre la fertilitat en un futur (quimioteràpia, radioteràpia o cirurgia), quan existeix dificultat per a obtenir una mostra seminal o per altres motius personals.

Banc de donants de semen

Són mostres de semen de bona qualitat proporcionades per homes joves i amb bon estat de salut, de forma anònima i voluntària, per a pacients del programa de reproducció assistida. La utilització de semen de donant està indicada quan no hi ha producció d’espermatozoides en l’home o quan aquesta producció és molt limitada, en dones sense parella o amb parella femenina, en casos on l’home és portador d’alguna malaltia transmissible a la descendència no tractable amb altres tècniques de reproducció assistida o quan s’han realitzat tractaments previs sense èxit.

En què consisteix la criopreservació seminal?

En primer lloc, és necessari signar un consentiment informat específic per a aquest procediment i realitzar una analítica en sang per a determinar si hi ha infecció per VIH, hepatitis B i C, i Sífilis. Posteriorment, l’home haurà d’obtenir una mostra seminal per masturbació per a la seva criopreservació. En funció de la qualitat dels espermatozoides de la mostra, se li aconsellarà sobre el número de mostres seminals addicionals que hauria d’entregar per a poder disposar de suficients espermatozoides criopreservats.

Quan de temps es poden mantenir criopreservades les mostres seminals del banc de pacients?

Els espermatozoides es poden mantenir criopreservats durant tota la vida de l’home. Segons la normativa vigent, en cas de defunció es poden utilitzar per a tècniques de reproducció assistida fins a 12 mesos després, sempre i quan l’home hagi donat el seu consentiment per mitjà del document de consentiment informat inicial, escriptura pública, testament o document d’instruccions prèvies. De la mateixa manera, les mostres seminals criopreservades es poden destruir en el moment que l’home ho desitgi, prèvia sol·licitud per escrit al banc de semen de l’Hospital Clínic.

Demana una cita

    He llegit i accepto la política de privadesa