Especialista en Medicina Maternofetal

El Dr Narcís Masoller és especialista en Medicina Maternofetal.

La seva activitat està basada en el control i seguiment de la gestació, des de l´etapa preconcepcional fins al puerperi. L'activitat més rellevant que porta a terme és la següent:

  • Avaluació dels factors de risc, tant materns com familiars, per poder valorar el risc durant la gestació, la necessitat d'introduir canvis en medicacions o establir mesures terapèutiques i/o controls extres previs a la gestació. Aquestes mesures seran d'especial importància en pacients hipertenses, diabètiques, epilèptiques, pacients amb patologia tiroïdal, pacients en tractament antidepressiu, pacients que hagin tingut un part preterme, avortaments previs o altres complicacions durant una gestació anterior.

  • Seguiment gestacional que inclou la valoració clínica i de les proves complementàries pertinents (analítiques i ecografies). Com a especialista en Medicina Fetal, la seva activitat se centra en la realització de les ecografies rutinàries que es duen a terme durant el primer trimestre (moment per valorar el risc d'anomalies cromosòmiques o genètiques), segon trimestre (exploració detallada de l'anatomia fetal per descartar la presència de malformacions congènites) i tercer trimestre de la gestació (valoració de l'creixement fetal i la morfologia i funció placentària).

  • Especialista en estudis addicionals realitzats en l'àmbit de la reproducció assistida: valoració de l'estructura i funció de cor fetal (ecocardiografia) i de el cervell fetal (neurosonografia).

  • Especialista en el maneig de gestacions múltiples, tant bicorial com monocorials.

La seva tasca assistencial inclou, també, la realització de procediments invasius (biòpsia corial, amniocentesi) en aquells casos que estigui indicat, així com la valoració integral i multidisciplinar de les complicacions que puguin aparèixer tant a nivell matern com fetal.


Imatge d'un embrió a 1r trimestre per a la mesura de la translucència nucal

Tall transversal del cervell fetal per avaluar les estructures intracranials
Contacte Especialitats mèdiques

    He llegit i accepto la política de privadesa