Avís legal

D’acord amb l’establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el present lloc web és propietat del Grup Clínic amb domicili social a Carrer de Villarroel, nº 170, 08036, Barcelona. Pot contactar amb nosaltres en persona o un correu electrònic a la nostra adreça electrònica fivclinic@clinic.ub.es

Condicions d’us d’aquest web
L’accés a aquest web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquest web que es detallen a continuació.
Tots els continguts d’aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l’entitat, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquest web sense el consentiment exprés i per l’escrit del propietari del web.

Queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:

  • La reproducció total o parcial dels continguts del web, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquest web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

La realització d’enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l’adreça web d’origen), etc. que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.

L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l’entitat. No és permetrà la realització d’un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.

Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

L’entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquest web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquest web.

L’accés al web és per compte i risc de usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.

El present web queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest web.

Política de privacitat
Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic; passaran a formar part dels fitxers d’Administració i/o Recursos Humans de les entitats pertanyents al  Grup Clínic registrats a l’Agència de Protecció de Dades. Únicament s’utilitzaran les dades amb la finalitat de gestionar les peticions d’informació i/o gestió currícular que ens enviï l’usuari. Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit al responsable del fitxer.

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, l’entitat podrà fer responsable al usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Les seves dades, per exemple, no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l’establerta en el primer paràgraf del present advertiment. A menys que una llei estableixi el contrari; o que les dades s’exigeixin per part del Jutge; Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.

Així mateix, l’entitat comunica a l’usuari l’eventual utilització de ‘galetes’ l’usuari navegui per les diferents pàgines, amb la única i estricta finalitat d’identificar l’idioma i les preferències, podent oferir-lo un servei més. Les ‘galetes’ utilitzades per les entitats del Grup Clínic son emmagatzemades en el disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes en aquest ni llegir els arxius de galetes creats per altres proveïdors.

L’usuari pot impedir la generació de galetes a través de la selecció de la corresponent opció del navegador, però donat que les mateixes s’utilitzen per a reconèixer els usuari i prestar-los un servei personalitzat, també pot ser possible que és produeixi algun mal funcionament del web.