Selecció espermàtica

Tècnica de microfluids seminals (Fertile)

La tècnica de microfluids seminals es basa en la selecció dels espermatozoides de l’ejaculat que tenen millor mobilitat per utilitzar-los en els tractaments de FIV-ICSI. Aquests espermatozoides serien els que tindrien més probabilitat de fecundar un oòcit en una gestació espontània, perquè arribarien en primer lloc.

Per altra banda, són també els espermatozoides amb millor integritat genètica, és a dir, no tenen danys en el seu ADN, i per tant ofereixen més garanties de donar una gestació evolutiva.

La tècnica es realitza amb un dispositiu que tracta de mimetitzar el procés de selecció espermàtica que es produeix de forma natural al tracte reproductor femení. És un sistema de fàcil utilització, i no suposa cap risc afegit per als espermatozoides, ja que no conté compostos químics que puguin alterar la seva funció, o que puguin perjudicar la seva integritat o la dels embrions generats.

L’aplicació de la tècnica està indicada quan els espermatozoides de l’ejaculat presenten un índex elevat de dany en el seu ADN (fragmentació de l’ADN espermàtic), fet que podria ser la causa d’alguns avortaments, d’una qualitat embrionària subòptima i de fallada d’implantació en cicles previs de FIV. Per tant, afavoreix la selecció dels espermatozoides que ofereixen més garanties per aconseguir el naixement d’un nadó sa.

Columnes d'annexina (MACS)

Aquest mètode s’utilitza per a la selecció dels espermatozoides que tenen més probabilitat de donar lloc a embrions evolutius, ja que elimina de la mostra seminal aquells que estan en procés apoptòtic, o del que s’anomena mort cel·lular. Els espermatozoides que s’obtenen després de la preparació amb aquesta tècnica són, per tant, els que tenen més probabilitat de fecundar l’oòcit, i amb aquests es procedeix a la inseminació o microinjecció dels oòcits.

S’utilitza en determinats casos com per exemple: en fallada d’implantació repetida en dona jove i estudi complet negatiu.

columnes annexina
Biòpsia testicular

En determinats casos no hi ha espermatozoides a l’ejaculat. Això pot ser degut a problemes d’obstrucció o secreció. La biòpsia ens permet fer el diagnòstic i recuperar els espermatozoides a nivell testicular. Hi ha la possibilitat de congelar la mostra o de fer el procés en fresc el dia de la punció fol·licular.

Consisteix en una senzilla intervenció quirúrgica sota sedació i sense ingrés hospitalari que es pot fer el mateix dia de la punció fol·licular, o un temps abans, per tenir-la criopreservada de reserva per al dia que sigui necessària.

Demana una cita

    He llegit i accepto la política de privadesa