La Llei 14/2006, de 14 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anònima, voluntària, informada i no remunerada.

Donants de semen

Per què he de voler ser donant de semen?

Perquè hi ha moltes dones i parelles que necessiten recórrer a la donació de semen per a poder aconseguir tenir fills. La donació de semen és un acte generós, gràcies al qual algunes persones podran fer realitat el seu somni: Aconseguir un embaràs i arribar a ser pares.

Quines alteracions orgàniques fan necessari recórrer a la donació de semen?

Els motius poden ser diversos: Pot ser que els pacients tinguin lesions irreversibles als testicles secundàries a tractaments de quimio o radioteràpia, també que d’aquesta manera es vulgui prevenir la possibilitat de transmetre alguna alteració genètica a la futura descendència o que sigui necessari a causa d’una mala qualitat espermàtica.

Què s’ha de fer?

Posar-se en contacte amb el nostre Centre, FIVclínic, concertar una visita i rebre una informació completa de tot el procés. A continuació es farà un estudi bàsic (història clínica amb els antecedents personals i familiars, revisió mèdica i anàlisis de sang completes), a fi de descartar qualsevol contraindicació.

La donació de semen és un procés simple, però és important seguir les instruccions que es reben. No es necessita cap tractament previ ni es requereix cap intervenció per obtenir la mostra de donació.

Per què he de voler ser donant de FIVclínic?

Perquè cap altre Centre podrà oferir-te una garantia de qualitat superior a la nostra. FIVclínic és la Unitat de Reproducció Assistida del Grup Hospital Clínic. El prestigi de la Institució i la multidisciplinarietat dels seus serveis asseguren que el tracte rebut serà l’òptim, que la resposta davant de qualsevol mínima complicació serà immediata i que aquesta es farà en les instal·lacions pròpies del Centre.

Si vols ser donant de semen, no t'ho pensis més: omple el formulari, truca al 932 279 898 o escriu al bksemen@clinic.cat i ens posarem en contacte amb tu.

Quins aspectes legals cal conèixer?

La Llei 14/2006, de 14 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anònima, voluntària, informada i no remunerada.

D'acord amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals, l'informem que:

  • El responsable del tractament de les seves dades es l'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant "HCB") amb CIF Q0802070C, i domicili a Barcelona, al carrer Villarroel 170. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodades@clinic.cat
  • Les seves dades seran tractades amb finalitats assistencials per part dels professionals de l’HCB, sotmesos al deure de confidencialitat, de conformitat amb allò establert a l’article 9.2.h Reglament. Únicament li demanarem aquells dades que siguin imprescindibles per a la seva assistència. Així mateix, i previ procediment de separació d'aquelles dades que permetin la seva identificació, podran ser tractades amb finalitats docents i de recerca, i de conformitat amb el que estableix la legislació sobre autonomia del pacient i els drets d’informació i documentació clínica del pacient en relació a la seva pròpia salut.
  • Les seves dades es podran cedir a altres entitats assistencials o a l’Administració, sempre que una norma de rang legal ho autoritzi, principalment amb finalitats assistencials o de facturació. Així mateix les seves dades s’incorporaran a la Història Compartida de Catalunya, si no és que vostè indica el contrari als professionals responsables de la seva atenció.
  • Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar els seu consentiment per a finalitats específiques. Pot exercir aquests drets a través la Unitat d’Atenció a la Ciutadania de l’Hospital Clínic de Barcelona ubicat al C/ Villarroel 170, primera planta, 08036 de Barcelona, o través de protecciodades@clinic.cat. Així mateix pot presentar una reclamació davant de l’Agencia Catalana de Protecció de Dades.

Contacte donació de semen

    He llegit i accepto la política de privadesa