Andrologia-Urologia

Fins a un 40% dels casos d'esterilitat es deu a factors associats a l'home. Algunes condicions en què l'home en pot presentar són una baixa producció d'espermatozoides, esperma de baixa qualitat, espermatozoides amb baixa mobilitat o de morfologia incorrecta) o obstruccions en l'aparell reproductor.

Quin és el paper de l'andròleg en una Unitat de Reproducció Assistida?

L'avaluació de la infertilitat masculina ha de començar amb una consulta a l'andròleg. L'andròleg realitzarà una entrevista i un examen bàsic que inclogui un estudi de l'historial mèdic i reproductiu, un estudi de qualsevol cirurgia que hagi pogut tenir el pacient i de medicaments que estigui prenent. Preguntes sobre l'historial clínic, estil de vida, exercici físic, hàbits alimentaris, consum de tabac, alcohol i drogues, ajudaran a determinar les possibles causes de problemes reproductius en l'home.

Posteriorment l'andròleg farà una valoració ecogràfica dels testicles, per tal de valorar la seva mida i especialment de la possible presència de varicocele, anomalia que es presenta en forma de dilatació en les venes del cordó espermàtic i que és causant del 16% aproximadament dels casos d'infertilitat masculina.

L'andròleg sol·licitarà i interpretarà l'anàlisi seminal, és a dir, el seminograma, que avalua el volum de semen, el nombre d'espermatozoides, la seva morfologia, mobilitat i altres variables de l'esperma. Aquest examen ha d'incloure, en determinats casos, una anàlisi de sang per estudiar els nivells hormonals de testosterona i prolactina, entre d'altres hormones relacionades amb la producció d'esperma, així com l'hormona fol·liculoestimulant (FSH) i la inhibina B. També ha de valorar un estudi genètic quan l'historial clínic ho aconselli.

Quins tipus de tractaments realitza l'andròleg?

Després del diagnòstic, l'andròleg és el responsable del tractament mèdic o quirúrgic de la causa subjacent (varicocelectomia, vasovasostomia...). En aquells casos en què no hi ha espermatozoides en el líquid seminal (Azoospèrmia), es realitzarà una biòpsia testicular amb doble finalitat; l'obtenció d'espermatozoides amb fins reproductius i d'altra banda l'estudi anatomopatològic del parènquima testicular, que donarà un possible diagnòstic etiològic del problema.

Contacte Especialitats mèdiques

    He llegit i accepto la política de privadesa